top of page
TransitieTafel_28_06_9.jpg
golfjes en dingen.png

Greenberry & Snijboon

De Transitietafel: Samen voor

Sociaal-Maatschappelijke Verandering

Een Utrechts Initiatief van Greenberry & Snijboon

Greenberry en Snijboon hebben de handen ineengeslagen voor ‘De Transitietafel’, een initiatief dat zich richt op het aanpakken van complexe sociaal-maatschappelijke uitdagingen. Na succesvolle samenwerkingen zoals Route naar RI&E met TNO, bundelen we nu onze krachten om vraagstukken in Utrecht aan te pakken en bij te dragen aan maatschappelijke verandering.
 

Doel van De Transitietafel

Het doel van De Transitietafel is om betrokken partijen rondom een specifiek vraagstuk samen te brengen, nieuwe oplossingsrichtingen te genereren en coalities te starten die bijdragen aan deze oplossingen. 

Klant: eigen initiatief van Greenberry & Snijboon

Opdracht: Ontwerpende aanpak, bijeenkomst organiseren, sociale verandering

De Eerste Editie:
Focus op Luncharmoede

Op 28 juni organiseerden Greenberry en Snijboon, in samenwerking met HKU Exposure en Bibliotheek Utrecht, de eerste editie van De Transitietafel. Dit initiatief bracht lokale vraaghouders samen met ontwerpers en betrokken burgers om maatschappelijke verandering te stimuleren. Deze editie stond in het teken van het bestrijden van luncharmoede op Utrechtse basisscholen, een probleem ingebracht door Impact Stichting Albron en Stichting LunchMaatjes, onder leiding van Ilonka Bottema.

TransitieTafel_28_06_15.jpg
golfjes en dingen.png

De realiteit is schrijnend: per klas gaan gemiddeld drie kinderen zonder lunch naar school. Kinderen die dagelijks gezond eten presteren beter, worden minder vaak gepest of gediscrimineerd en hebben minder kans op gezondheidsproblemen, ook op latere leeftijd. In Utrecht zijn er 43 basisscholen waar kinderen daadwerkelijk met honger in de klas zitten. Dit vraagt om actie.
 

Ontwerpvraag en Aanpak: De ontwerpvraag waarmee we tijdens De Transitietafel aan de slag gingen was: “Hoe kunnen we scholen in Utrecht die te maken hebben met luncharmoede direct ontzorgen zodat gelijkwaardigheid in de klas toeneemt?”

Op de ochtend van 28 juni kwamen stakeholders, ervaringsdeskundigen en eindgebruikers samen in het Huis van Actief Burgerschap in de Bibliotheek Utrecht Neude. Na een inspirerende inleiding door Nele en een persoonlijke briefing van Ilonka van Stichting Albron, gingen we in gemixte groepen aan de slag. Vijf tafels leverden vijf concrete ideeën op, die na de presentaties vol zaten met visitekaartjes van deelnemers die verder willen bijdragen aan die ideeën.
 

Samen naar een Betere Toekomst: Met De Transitietafel willen we beweging brengen in complexe vraagstukken door lokale coalities te vormen en samen te werken aan duurzame oplossingen. Samen zetten we stappen richting een inclusievere en rechtvaardigere samenleving.

Kennismaken?

💡 Bel Frouke voor inhoudelijke vragen 0611481023

🥪 Bel Ruud als je mee wil eten 0647065335

frouke ruud snijboon contact
bottom of page