top of page
onderzoek in de samenleving
prototype & test

Wij zijn Snijboon
en wij weten het
ook nog niet

Aanpak

En da’s helemaal goed. Want zo hoort dat, aan het begin van een ontwerpproces. Wat we wél weten: hoe complex je vraagstuk ook is, complexiteit is niet je antwoord. Complexiteit vernauwt en helpt betrokkenheid en vindingrijkheid om zeep.

 RI&E tussenevaluatie bij CUPP

Met gezond verstand, eerlijke vragen en aanstekelijk enthousiasme geven we je ruimte. Stap voor stap, maatwerk. Geen 'consultancy in een design thinking jasje', geen 'stiekem al weten wat de uitkomst wordt'.

Hoe het ontwerpproces eruit ziet, weet je van tevoren nooit precies. Soms is dat spannend. Maar we zijn ervaren in het navigeren door onzekerheid en deze flexibele aanpak geeft ons ruimte om bij te sturen naar oplossingen die écht aansluiten op wat jouw eindgebruiker nodig heeft. Naar oplossingen met impact!

 

golfjes minder .png
sociaal ontwerpbureau

De grote lijn

Deze ontwerpfases doorlopen we samen:

Mise-en-place

co-creatieprocessen

Samen succes boeken vraagt om een goede voorbereiding. We organiseren bijeenkomsten om betrokkenen enthousiast te maken over de ontwerpende manier waarop we gaan samenwerken, vertrouwen te zaaien, rollen te verdelen, een stakeholdermap te maken en het vraagstuk af te bakenen.

Hup, naar buiten

sprint
sociaal ontwerp
ontwerpen

De beste manier om tijd te besparen op interne discussies over de inhoud: de straat op gaan, mensen spreken en de badwatertemperatuur meten. Deze stap is laagdrempelig, brengt je vraagstuk en aanpak tot leven voor je stakeholders en geeft iedereen die eerste energieboost.

Focus aanbrengen

design thinking

Met de eerste inzichten kaderen we het vraagstuk verder af en verkennen we kansen en ontwerprichtingen. We kiezen steeds welke experts of eindgebruikers we nu moeten spreken en vatten inzichten samen in user stories. Deze stories brengen ons naar de ontwerpvraag waarmee we de volgende fase in gaan!

Oplossen maar!

bijeenkomsten organiseren
co-creatieprocessen
complexe vraagstukken

Co-creatief en met diverse technieken gaan we op zoek naar een oplossing. We dagen je uit om kansen te zien buiten je denkkader en denken ontwerpend met je mee om je oplossing menselijker en bruikbaarder te maken in een concrete vorm: van spel tot bijeenkomst en van digitale tool tot boek.

eindgebruiker gericht onderzoek

Je oplossing optimaliseren

Welk idee of ideeën we uitwerken, bepalen we samen. Hoe goed ze zijn, bepaalt de eindgebruiker! Via gebruikerstesten halen we informatie op die ons helpt kiezen met welke oplossing we door moeten gaan of stoppen, en om oplossingen te verbeteren. Zo maakt je oplossing na elke iteratie meer impact!

Onze expertises

eindgebruikers

Deze expertises zijn onderdeel van onze ontwerpende aanpak.

Onderzoek in de samenleving

Je weet niet wat een ander nodig heeft, tot je het vraagt. We onderzoeken je aannames zodat je weet waar jij impact kunt maken.

 • Onderzoek op straat

 • Eén-op-één interviews

 • Focusgroepen

Ontwerpen voor je eindgebruiker

Ambities zijn mooi, maar wat kúnnen mensen ermee? We zetten dromen en ideeën om naar tastbare prototypes en toegankelijke oplossingen.

 • Design Sprints

 • Co-creatieve brainstorms

 • Prototypes maken

Organiseren van bijeenkomsten

Staan alle neuzen dezelfde kant op? We vergroten draagvlak en faciliteren doelgerichte bijeenkomsten waarin de juiste mensen elkaar ontmoeten.

 • Expertsafari’s

 • Talkshows

 • Startbijeenkomsten

Testen of je idee werkt

De eindgebruiker is de expert en bepaalt je succes. We luisteren naar ervaringen via gebruikersinterviews om je oplossing te verbeteren.

 • Testlabs

 • Feedbacksessies

 • Iteratief ontwikkelen

creatief
creatieve werkvormen

Systeemveranderaars
waar wij mee samenwerken

Logo SVB
Hogeschool Utrecht
Logo Nuovo scholen
NJR logo utrecht
Ministerie logo
TNO logo
HKU logo
SBI logo
OBA logo
kvnr logo zeevaart
FNV logo
Fontys logo
prorail logo
Gemeente Rotterdam
Logo ministerie OCW
bottom of page