top of page
DSC00849.jpg
golfjes minder .png

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Ruimte maken voor contact met eindgebruikers in het beleidsproces

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil uitvoerbaar en werkend beleid maken dat aansluit op de behoeften en drijfveren van eindgebruikers. De basis hiervoor is om meer en directer contact op te zoeken met de (buiten)wereld waar deze eindgebruikers zich in bewegen.

Hoe kunnen we deze wezenlijke verbinding met eindgebruikers op structureel inbouwen in het beleidsproces? Wat hebben ambtenaren eigenlijk nodig om het centraal stellen van de eindgebruiker optimaal uit te voeren? Welke kansen en uitdagingen zitten er in een 'standaard' beleidsproces? En hoe ziet de medewerkersreis van ambtenaren in een 'Design Based' beleidsproces er dan idealiter uit?

Klant: Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Opdracht: Onderzoek in de samenleving, Testen of het werkt

Samen met medewerkers van het Ministerie heeft Snijboon een Design Based Beleidsproces ontwikkeld, gericht op verbinding met de eindgebruiker en de praktijk.

“De ‘gewone burger’ bereiken is vaak lastig”

Quote uit interviews met beleidsmedewerker SZW

Ontwerpende aanpak

Allereerst zijn we op pad gegaan in de organisatie en hebben we eindgebruikers en stakeholders gesproken over hoe ze nu werken en waar zij mogelijkheden zien voor verbetering in verbinding met de eindgebruiker.

 

Met een aantal eindgebruikers zijn we de diepte in gegaan door hun reisverslag (customer journey map) op te tekenen van een beleidstraject. Daarop hebben we de kansen en uitdagingen geplot die ze hebben ondervonden.

DSC00842_edited.jpg
golfjes minder .png

“De echte emotie, dat is wat telt.
Wat het mensen doet. Uiteindelijk is ons beleid er voor de mensen die het nodig hebben. Te voelen wat het doet.”

Quote uit interviews met beleidsmedewerkers

Creatie, toetsen en doorontwikkelen

In een aantal iteraties zijn we tot een steeds beter gevisualiseerd beleidsproces gekomen. Het resultaat is een interactieve visualisatie van het beleidsproces, verrijkt met kansen,

uitdagingen en aanbevelingen om praktijkgericht te kunnen werken.

Het biedt inzicht in de stappen binnen het beleidsproces bij het verkennen,

ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van een beleidsopgave. Iedere beleidsopgave is uniek en praktijkgericht werken blijft maatwerk. Met dit model kunnen beleidsmedewerkers continu checken of ze nog in verbinding zijn met de praktijk, en hoe ze dit makkelijk kunnen organiseren.

Kennismaken?

💡 Bel Frouke voor inhoudelijke vragen 0647065335

🥪 Bel Ruud als je mee wil eten 0611481023

ruud frouke contact sociaal ontwerp
bottom of page