top of page
DSC05073.jpg
golfjes minder .png

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid & Greenberry

Gezond en veilig werken toegankelijk maken voor kleine ondernemers

Klant: Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Partner: Greenberry, Hike

Opdracht: Onderzoek in de samenleving, Testen of het werkt

Dat is in de regel de reactie die we kregen wanneer we kleine ondernemers vroegen naar de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). In Nederland vallen er jaarlijks nog meer dan 4000 dodelijke slachtoffers ten gevolge van een ongezonde of onveilige werkomgeving. De RI&E helpt om risico’s in kaart te brengen en aan te pakken. Daarnaast is het een verplicht nummer voor ondernemers met personeel in dienst. Het Ministerie constateerde dat vooral bij kleine ondernemers de naleving nog erg slecht is.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroeg Snijboon te helpen om het vraagstuk aan te vliegen vanuit het perspectief van de eindgebruiker: de ondernemer. In een meerjarig traject werken we met het Ministerie en het Steunpunt RI&E Instrumenten aan de verbetering van de communicatie en de toepassing van de RI&E. De motivaties, behoeftes en drijfveren van de ondernemer staan daarbij altijd centraal. Bijvoorbeeld dat vooral kleine ondernemers graag goed willen zorgen voor hun personeel. Uitval is immers kostbaar en gezonde medewerkers zijn een belangrijke resource om het bedrijf overeind te houden!

Ontwerpende aanpak

Een ontwerpende aanpak biedt een flexibele structuur om stapsgewijs toe te werken naar innovaties die waarde toevoegen voor de eindgebruiker. Deze manier van werken is uitermate geschikt voor vraagstukken waar veel stakeholders bij zijn betrokken. Iedere fase in een Design traject borduurt voort op de voorgaande en brengt verscherping en verdieping aan. Snijboon is ervaren in het ontwerpen en faciliteren van Design trajecten. Stapsgewijs helpen wij organisaties op weg naar innovatieve oplossingen die het verschil maken voor de eindgebruiker.Hieronder lees je hoe we dit hebben vormgegeven voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Route naar RI&E.png
golfjes minder .png

"De RI&E? Nog nooit van gehoord..”

Quote uit interviews met ondernemers

Onderzoek doen in de samenleving

In dit traject staat de ondernemer centraal, maar wat is nu precies de stem van die ondernemer? Waar lopen ze tegenaan? Waar hebben ze juist behoefte aan? Hoe sluit de huidige RI&E daar wel (of niet) op aan? Hoe zorgen we voor gemeenschappelijk draagvlak, urgentiebesef en nieuwe energie? En hoe staat de medewerker er in? Zij zijn uiteindelijk immers écht degene die baat hebben bij een gezonde en veilige werkomgeving.

 

Design Research is een kwalitatieve en exploratieve onderzoeksmethode, waarmee betekenisvolle inzichten over de belevingswereld van de eindgebruiker worden opgehaald. Omdat Snijboon goed is in het achterhalen van de achterliggende behoeftes, is Design Research vaak het startpunt van een Design Traject. Wij gingen in gesprek met een gezonde mix van kleine ondernemers (5-25 medewerkers) uit verschillende sectoren in de omgeving Utrecht. De inzichten uit het onderzoek vormen het startpunt voor de rest van het ontwerptraject.

Ontwerp Sprint 

Om een beter beeld te krijgen van het vraagstuk faciliteerden wij een intensieve Design Sprint van een week. Dit is een afgebakende tijdsperiode waarin intensief met een team aan een vraagstuk wordt gewerkt. De inzichten uit het Design onderzoek gebruikten we als basis voor de Sprint. Onderdeel van het team was natuurlijk de ondernemer, maar ook verschillende andere stakeholders waren van de partij (Inspectie SZW, arbo-deskundigen). Onder begeleiding van een ervaren Snijboon-facilitator werd door het team een klantreis gemaakt met daarop de kansen en uitdagingen voor het ontwikkeltraject. Het team bepaalde een ontwerprichting en er werd een eerste prototype gemaakt van een gebruiksvriendelijke RI&E. 

 

Toetsen & doorontwikkelen

In samenwerking met een technische partij is het prototype uit de sprint in meerdere fases aangescherpt tot een volwaardig prototype dat grootschalig kan worden getest. Snijboon waarborgde dat het contact met de eindgebruiker bewaard bleef door tussentijdse versies voor te leggen aan gebruikers en feedback op te halen. Op dit moment ligt er een nieuw, gebruiksvriendelijk RI&E-instrument voor kleine ondernemers. Dit instrument helpt ondernemers om risico’s in kaart te brengen en een plan van aanpak te maken. De komende periode wordt het instrument uitvoerig getest in pilotvorm, zodat we ook nu nog kunnen blijven verbeteren. Omdat we continu gebruikersgericht te werk zijn gegaan sluit de oplossing effectief aan bij de behoefte van de eindgebruiker en omarmt deze het resultaat.

Bekijk hier De route naar RI&E tool

Kennismaken?

💡 Bel Frouke voor inhoudelijke vragen 0611481023

🥪 Bel Ruud als je mee wil eten 0647065335

ruud frouke contact
bottom of page