top of page
DSC05569.jpg
golfjes minder .png

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat 

Koersen naar duurzame zeevaart

Nederland heeft de ambitie om in 2050 te komen tot een klimaatneutrale en duurzame zeevaart. Dit is een complexe uitdaging, waarbij (internationale) beleidsvorming een grote rol speelt. Naast de uitstoot van broeikasgassen is ook de uitstoot van stikstof en andere verontreinigende stoffen een probleem. Wereldwijde maritieme regelgeving vereist de vermindering van broeikasgasemissies in de scheepvaart, maar de implementatie hiervan verloopt moeizaam. 

 

Hoe kunnen we Nederlandse reders helpen om emissieverlagende maatregelen toe te passen in hun praktijk?

Klant: Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

Opdracht: Ontwerpende aanpak, organiseren van bijeenkomsten

Design Sprint

Gelukkig zijn er al veel maatregelen die relatief makkelijk en snel de operationele zeevaart kunnen verduurzamen. Maar in de praktijk blijkt het vaak lastig voor reders om deze veranderingen door te voeren - omdat ze kosten, levertijden en relaties met samenwerkingspartners kunnen beïnvloeden. 

 

Snijboon organiseerde daarom, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een vijfdaagse Design Sprint met de belangrijkste betrokkenen over dit onderwerp. Het doel van de Sprint was om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en samenwerkingspartners te motiveren om samen verantwoordelijkheid te nemen en initiatief te nemen richting duurzamere zeevaart.

DSC05506.jpg
golfjes minder .png

“Snijboon heeft ons uitgedaagd te denken in mogelijkheden. De positieve, creatieve energie en de aanpak van Snijboon hielpen enorm om inhoudelijk echt een stap verder te komen!”

Barbara Kits (plaatsvervangend afdelingshoofd duurzame scheepvaart)

We richtten ons op het in kaart brengen van kosten en baten, het betrekken van de rest van de keten, en het leveren van een bescheiden, maar belangrijke bijdrage aan de reductie van CO2-emissies, met een focus op meetbare resultaten. 

 

Het proces zorgde ervoor dat reders zich samen met andere stakeholders verantwoordelijk voelen voor duurzame zeevaart. De twee ontwikkelde prototype-oplossingen geven hen handvatten om het gesprek hierover voort te zetten.

Kennismaken?

💡 Bel Frouke voor inhoudelijke vragen 0611481023

🥪 Bel Ruud als je mee wil eten 0647065335

ruud frouke contact
bottom of page