top of page

Design Thinking in organisaties: omgaan met weerstand

Iets anders of iets nieuws doen is altijd spannend. Daarbij is een Design Thinking proces vaak grillig en brengt het je op onverwachte plekken. Werken met Design Thinking vraagt om vertrouwen in het proces. Hoe krijg je dat voor elkaar?


Het allerbelangrijkste voor het succesvol toepassen van Design Thinking in een organisatie is openheid en bereidheid. Design Thinking is een mindset en vraagt van mensen in de organisatie om zich anders op te stellen. Open en veilige organisaties met weinig verticale hiërarchie zijn de beste voedingsbodem voor innovatie. Helaas kom je zo’n organisatiecultuur (nog) niet vaak tegen. Wil je wel met Design Thinking aan de slag maar stuit je op weerstand? Je kunt de revolutie geleidelijk ontketenen en Design Thinking langzaam de organisatie in laten sijpelen.
Klein beginnen

Begin met de mensen die willen. Zet kleine, haalbare, projecten op die de waarde van Design Thinking bewijzen. Vier successen uitgebreid en laat de organisatie zien hoe Design Thinking daarbij heeft geholpen.


Behaal liever een groot succes met de organisatie van de kerstbrunch, dan een blunder bij een innovatieproject voor een klant.


Verwachtingsmanagement

Het managen van verwachtingen naar alle betrokken partijen is essentieel voor het laten slagen van een Design Thinking project. Neem de mensen om je heen mee in het hoe, wat en waarom van je project. Maak duidelijk hoe het proces in elkaar steekt, en wanneer je welke resultaten verwacht.


Design Thinking is een ontdekkingsreis in de wereld van je gebruiker. Het is daarom vaak moeilijk te voorspellen waar je precies op uitkomt. De oplossingsrichting kan aan het begin dus niet (te veel) vast liggen. Je kunt er vanuit gaan dat je tot waardevolle inzichten en oplossingen komt, maar wees niet verbaasd als de uitkomst anders is dan je van te voren had verwacht.


Ga door.. en door.. en door!

Design Thinking is een iteratief proces. Dit betekent dat je in korte tijd een aantal keer achter elkaar het hele proces doorloopt. Het voordeel van hiervan is dat je niet in één keer de spijker op z’n kop hoeft te slaan en dat je het altijd opnieuw kunt proberen. Werk met gekaderde experimenten, focus op wat je kunt leren uit elk experiment, maak je het beter en probeer het opnieuw. Het belangrijkste is om in elke iteratie een stap verder te komen in het creëren van innovatieve, waardevolle oplossingen voor je eindgebruiker.


Heb je hulp nodig met het in beweging krijgen van jouw organisatie? Neem contact met ons op en start een Design Thinking project met ons. www.snijboon.nl/contact


Spikkels

download
ons grote design thinking boekje!

bottom of page