top of page

Design Thinking in organisaties: omgaan met weerstand

Iets anders of iets nieuws doen is altijd spannend. Daarbij is een Design Thinking proces vaak grillig en brengt het je op onverwachte plekken. Werken met Design Thinking vraagt om vertrouwen in het proces. Hoe krijg je dat voor elkaar?


Het allerbelangrijkste voor het succesvol toepassen van Design Thinking in een organisatie is openheid en bereidheid. Design Thinking is een mindset en vraagt van mensen in de organisatie om zich anders op te stellen. Open en veilige organisaties met weinig verticale hiërarchie zijn de beste voedingsbodem voor innovatie. Helaas kom je zo’n organisatiecultuur (nog) niet vaak tegen. Wil je wel met Design Thinking aan de slag maar stuit je op weerstand? Je kunt de revolutie geleidelijk ontketenen en Design Thinking langzaam de organisatie in laten sijpelen.