top of page

Coaching: medicijn voor de waan van de dag

Je herkent het misschien wel. Je hebt een geweldige tweedaagse training gevolgd en neemt je voor om veel van het geleerde in je dagelijkse werk toe te passen. Als je drie maanden later terugkijkt, moet je tot je spijt vaststellen dat van je voornemen weinig tot niets terecht is gekomen. Zo zonde en tegelijk zo herkenbaar. Kan dit anders?


Als je iets nieuws hebt geleerd in een training en je bent enthousiast, dan wil je het geleerde gelijk uitproberen in je dagelijkse werk. Daarin lopen mensen vaak tegen allerlei uitdagingen aan, bijvoorbeeld om sceptische collega's te overtuigen de dingen eens over een andere boeg te gooien.


Bij Snijboon zetten we steeds vaker coaching in als aanvulling op een trainingsprogramma. De coaching ondersteunt deelnemers aan de training om het geleerde stapsgewijs te gaan toepassen in de eigen werkpraktijk. Op die manier groeien onze nieuwsgierige en leergierige deelnemers uit tot