top of page
Webbbsote3_edited.jpg
website_beelden444.png

Ruimte maken voor contact met eindgebruikers in het beleidsproces

Klant: Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

Opdracht: Design Traject

Quote beleidsmedewerker SZW

“De ‘gewone burger’ bereiken is vaak lastig”

Hoe kunnen we deze wezenlijke verbinding met eindgebruikers op structureel inbouwen in het beleidsproces? Wat hebben ambtenaren eigenlijk nodig om het centraal stellen van de eindgebruiker optimaal uit te voeren? Welke kansen en uitdagingen zitten er in een 'standaard' beleidsproces? En hoe ziet de medewerkersreis van ambtenaren in een 'Design Based' beleidsproces er dan idealiter uit?

 

Samen met medewerkers van het Ministerie heeft Snijboon een Design Based Beleidsproces ontwikkeld, gericht op verbinding met de eindgebruiker en de praktijk.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil uitvoerbaar en werkend beleid maken dat aansluit op de behoeften en drijfveren van eindgebruikers. De basis hiervoor is om meer en directer contact op te zoeken met de (buiten)wereld waar deze eindgebruikers zich in bewegen.

Creatie, toetsen en doorontwikkelen

In een aantal iteraties zijn we tot een steeds beter gevisualiseerd beleidsproces gekomen. Het resultaat is een interactieve visualisatie van het beleidsproces, verrijkt met kansen,

uitdagingen en aanbevelingen om praktijkgericht te kunnen werken.

Het biedt inzicht in de stappen binnen het beleidsproces bij het verkennen,

ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van een beleidsopgave. Iedere beleidsopgave is

uniek en praktijkgericht werken blijft maatwerk. Met dit model kunnen beleidsmedewerkers continu checken of ze nog in verbinding zijn met de praktijk, en hoe ze dit makkelijk kunnen organiseren.

Wil jij ook innovaties ontwerpen die aansluiten bij de behoeften van jouw gebruiker?

Design Research

Allereerst zijn we op pad gegaan in de organisatie en hebben we eindgebruikers en stakeholders gesproken over hoe ze nu werken en waar zij mogelijkheden zien voor verbetering in verbinding met de eindgebruiker.

 

Met een aantal eindgebruikers zijn we de diepte in gegaan door hun reisverslag (customer journey map) op te tekenen van een beleidstraject. Daarop hebben we de kansen en uitdagingen geplot die ze hebben ondervonden.

Webbbsote3_edited.jpg

“De echte emotie, dat is wat telt. Wat het mensen doet. Uiteindelijk is ons beleid er voor de mensen die het nodig hebben. Te voelen wat het doet.”

Quote beleidsmedewerker SZW

research

start een 
project
met ons

Neem contact op met
Frouke Richter
Bel mij op
0611481023
of stuur mij een mailtje naar frouke@snijboon.nl

bottom of page